Pierwsza w Polsce

PARTIA OCHRONY ZWIERZĄT

O NAS

"WIELKOŚĆ NARODU I JEGO POSTĘP MORALNY MOŻNA ODCZYTAĆ ZE SPOSOBU W JAKI TRAKTUJE ON ZWIERZĘTA"
~Mahatma Gandhi
Dlaczego Polska? – bo dotyczy Polski i patologicznych zjawisk w przedmiotowym traktowaniu zwierząt.

Dlaczego Partia? – bo tylko poprzez uzyskanie siły politycznej jesteśmy w stanie realnie zmienić powszechne praktyki krzywdzenia zwierząt.

Dlaczego Ochrony Zwierząt? – bo chcemy reprezentować głos tych, którzy tego głosu nie mają.

PPOZ jest partią celową, to znaczy taką której celem jest wpływ na kształtowanie polskiego systemu ustawodawczego w sprawach dotyczących zwierząt.

Motywacją do działania członków i sympatyków partii jest moralna niezgoda na praktyki przedmiotowego i bezwzględnego ekonomicznie eksploatowania zwierząt w naszym kraju. To do naszego państwa trafiają zabronione w innych krajach fermy zwierząt futerkowych, to tu prowadzi się ubój rytualny na skalę przemysłową, to tu płaci się nagrody za odstrzał ciężarnych czy karmiących loch dzików, a łańcuchy są prawnie dozwoloną formą trzymania psów.

W sprawach zwierzęcych Polska stała się moralnym śmietnikiem Europy.
Dotychczasowe starania wielu ludzi skupionych w organizacjach pozarządowych o regulacje prawne, służące ochronie praw do życia i dobrostanu zwierząt, okazują się w pełni nieskuteczne. Projekty ustaw pro-zwierzęcych nie dochodzą nawet do fazy opracowań sejmowych, bo są skutecznie zwalczane poprzez lobby hodowców zwierząt futerkowych, przemysłowych producentów mięsa czy myśliwych. Polacy kochają zwierzęta - świadczą o tym statystyki posiadania zwierząt domowych i wydatki na karmy oraz produkty dla zwierząt. Traktowanie konia, jako przyjaciela, a nie przedmiotu ma w Polsce korzenie historyczne. Jak to się więc dzieje, że na liście pozycjonującej kraje pod kątem okrucieństwa w stosunku do zwierząt w procesie "produkcyjnym" na 50 krajów zajmujemy 39 miejsce?

Zdecydowana większość Polaków jest za poprawą losu zwierząt.
Jak wykazuje doświadczenie ostatnich lat, istniejące partie polityczne uginają się pod naciskiem wąskich grup interesów, które skutecznie blokują wszelkie proponowane zmiany w systemie prawnym. W zderzeniu los zwierząt kontra finansowy zysk kosztem ich dobrostanu, zwierze zawsze przegrywa. Powstanie PPOZ stało się naturalną koniecznością, gdyż jej program artykułuje to, co wielu obywateli Polski odczuwa, a czego żadna z dotychczasowych formacji politycznych nie była w stanie zrealizować.

Występujemy jako rzecznicy ochrony dobrostanu zwierząt i nowej kultury etycznej.
Członkiem PPOZ może zostać każdy, bez względu na światopogląd, wyznanie religijne czy przynależność partyjną. Nasz wspólny mianownik, to troska o traktowanie zwierząt jako odczuwających podmiotów, którym należy się szacunek, prawo do zgodnego z ich potrzebami życia, a jeśli z jakiś konkretnych względów muszą zostać uśmiercone, to prawo do bezbolesnej śmierci. Docelowo uważamy, że należy szukać alternatywnych źródeł białka, tak aby zabijanie zwierząt stało się zbyteczne. Podobnie, jak miało to miejsce z zabijaniem zwierząt w celu pozyskania ich futer - rozwój technologiczny umożliwił wytworzenie materiałów, które dorównały paramentom futer zwierzęcych, a nawet je przewyższyły. Afirmujemy postawy wegetariańskie, oferujemy pomoc krzywdzonym istotom żywym. Chcemy łączyć środowiska zaangażowane w działania proekologiczne, służące zdrowiu ludzi i ochronie stanu natury.

W jaki sposób zamierzamy realizować nasze cele?
Zależy nam na szybkiej poprawie sytuacji zwierząt. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zmiana to proces kulturowy, a nie prosty nakaz prawny. Dlatego przy tworzeniu szczegółowego programu partii będziemy korzystać z opinii i analiz naukowców, z doświadczeń pro-zwierzęcych organizacji pozarządowych oraz rad i sugestii członków, jak i sympatyków partii. Oprócz inicjatyw ustawodawczych, akcji referendalnych i działań organizacyjnych Polska Partia Obrony Zwierząt będzie inicjować wydarzenia promujące wiedzę o naruszeniach etyki w obszarach szczególnie powszechnych praktyk łamania praw zwierząt w naszym kraju. Będziemy inicjować współpracę z polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami oraz fundacjami i instytucjami, broniącymi praw do jakości życia zwierzat hodowlanych i chroniącymi życie oraz bezpieczeństwo naturalnych eko-środowisk.


Partia została wpisana do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 21 listopada 2018 r. pod numerem EWP 388 – nazwa partii: Polska Partia Ochrony Zwierząt. Uchwałami Kongresu Założycielskiego 01.09.2018 powołane zostały władze partii.

STATUT PARTII

WESPRZYJ NAS


Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Możesz także wysłać przelew bezpośrednio na nr konta:
48 1090 2327 0000 0001 4157 2292
Polska Partia Ochrony Zwierząt
Tytuł przelewu: "Darowizna - PPOZ"

UWAGA:
Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby mieszkające w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.
Można je zrealizować poprzez przelew z konta osobistego (nie firmowego) lub za pośrednictwem przekazu pocztowego - jedna osoba może wpłacić maksymalnie jednorazowo 2000 zł.
Zsumowane wpłaty na partię nie mogą przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego.

PROGRAM

Zmierzymy się z tymi problemami:

NASZ ZESPÓŁOdpowiedzialni za:

prace komisji rewizyjnej - Konrad Majnik

prace koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego - Andrzej Czerniak

finanse - Dorota Strug

budowę struktur regionalnych - Edyta Ziarkowski

działalność w mediach społecznościowych - Joanna Pawlikowska

za prace komitetu wyborczego - Andrzej Ochman

prace zarządu głównego - Katarzyna Sowa

program i całokształt działania partii - Andrzej B. Olszewski