Członkiem Polskiej Partii Ochrony Zwierząt może zostać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie lub mieszka na stałe w Polsce
  • ukończyła 18 lat
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów PPOZ

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć pocztą na adres:

PPOZ
ul. Sienkiewicza 12
57-320 Polanica-Zdrój

lub drogą mailową do Zarządu Głównego Polskiej Partii Ochrony Zwierząt - ppozpolanica@o2.pl

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

WESPRZYJ NAS


Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Możesz także wysłać przelew bezpośrednio na nr konta:
48 1090 2327 0000 0001 4157 2292
Polska Partia Ochrony Zwierząt
Tytuł przelewu: "Darowizna - PPOZ"

UWAGA:
Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby mieszkające w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.
Można je zrealizować poprzez przelew z konta osobistego (nie firmowego) lub za pośrednictwem przekazu pocztowego - jedna osoba może wpłacić maksymalnie jednorazowo 2000 zł.
Zsumowane wpłaty na partię nie mogą przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego.