RODO W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "Rozporządzeniem") informujemy, iż będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Polską Partię Ochrony Zwierząt Pani/Pana danych osobowych.

Ponadto, na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż obowiązujące będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polską Partię Ochrony Zwierząt zwaną dalej PPOZ:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polską Partię Ochrony Zwierząt, z siedzibą w Polanicy-Zdroju pod adresem ul. Sienkiewicza 12 A, 57-320 Polanica-Zdrój, adres e-mail: ppozpolanica@o2.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: ppozpolanica@o2.pl

PPOZ przetwarza dane osobowe w celach:

 • Informowania o działalności PPOZ.
 • Wewnętrznych celów administracyjnych.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie poprzedzającym, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu PPOZ na podstawie zawartej z PPOZ umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 • Aby efektywnie realizować cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez PPOZ Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka Cookies W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "Rozporządzeniem") informujemy, iż będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Polską Partię Ochrony Zwierząt Pani/Pana danych osobowych.

Ponadto, na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż obowiązujące będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polską Partię Ochrony Zwierząt zwaną dalej PPOZ:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polską Partię Ochrony Zwierząt, z siedzibą w Polanicy-Zdroju pod adresem ul. Sienkiewicza 12 A, 57-320 Polanica-Zdrój, adres e-mail: ppozpolanica@o2.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: ppozpolanica@o2.pl

PPOZ przetwarza dane osobowe w celach:

 • Informowania o działalności PPOZ.
 • Wewnętrznych celów administracyjnych.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie poprzedzającym, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu PPOZ na podstawie zawartej z PPOZ umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 • Aby efektywnie realizować cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez PPOZ Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WESPRZYJ NAS


Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Możesz także wysłać przelew bezpośrednio na nr konta:
48 1090 2327 0000 0001 4157 2292
Polska Partia Ochrony Zwierząt
Tytuł przelewu: "Darowizna - PPOZ"

UWAGA:
Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby mieszkające w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.
Można je zrealizować poprzez przelew z konta osobistego (nie firmowego) lub za pośrednictwem przekazu pocztowego - jedna osoba może wpłacić maksymalnie jednorazowo 2000 zł.
Zsumowane wpłaty na partię nie mogą przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego.